За БОСТАНИЕ

Општествената градина Бостание се протега на 3000 м2, во рамките на паркот Лисиче во населбата Ново Лисиче во Скопје.

Општествената градина Бостание е проект на Зелената арка, што се воспоставуваше од 2019 до 2021 година во рамките на проектот насловен „Развивање на прва урбана градина во град Скопје“ и беше финансиран од Град Скопје, а осмислен и изведен од Зелената арка. Оттогаш граѓаните на Скопје здружено градинарат во општествената градина Бостание.

Во општествената градина Бостание може да се научат разни градинарски вештини преку дружба и заемна поддршка.

Општествената градина Бостание е отворена за љубопитните посетители и идните учесници во здруженото градинарство.

Информативна тура низ градината може да се закаже тука.

За учество во градинарските активности може да се пријавиш тука.

Општествената градина Бостание нуди јасно определена обработлива површина распоредена во леи и парцели со пристапни патеки и заеднички средишен простор.

Инфраструктурата во општествената градина Бостание нуди автоматизиран систем за наводнување „капка по капка“ на секоја леа, заеднички објект (стакленик) за одгледување расад, заеднички компостарници и езерце за водни растенија.

Годишна програма
(на обуки и настани за 2023)

За градинарите

Градинарите во општествената градина Бостание се собираат од разни населби од Скопје, за да градинарат заедно, одгледувајќи градинарски култури за лични потреби.

Има два начини да се градинари во општествената градина Бостание:

На определена леа или парцела во текот на една календарска година

На заедничките леи во средишниот дел од градината

За учество во градинарските активности може да се пријавиш тука.

Новости

Список од досегашните обуки и настани во Бостание


Поддржувачи

Контакт

Пиши ни
thegreenark@gmail.com